Парох – Parish priest

Протонамесник проф. др Бранислав Кончаревић

Бранислав др Кончаревић рођен је у Ервенику, Далмација 29. априла 1962. године. У Ервенику је завршио и Основну школу. Средњу школу и Теолошки факултет завршава у Београду. Поред теолошких наука студирао је и технику и слушао предавања из философије на Философском факултету. Након студија почео је да, 1991. године,  ради као предавач у Богословији Света Три Јерарха у манастиру Крка, Далмација. Након двије и по године одлази на постдипломске студије у Њемачку гдје остаје четири године. Магистрирао је 2001. године  на тему „Философија Николаја Лоског“, а јуна 2003 године  докторирао је на тему: „Учење о апокатастази у руској философско-теолошкој мисли 19. вијека“.

Доктор Кончаревић послије постдипломских студија у Њемачкој предавао је седам година у Богословији Светог Петра Дабробосанског уједно и на Богословском факултету Св. Василија Острошког у Србињу/Фоча, Република Српска. Од 2004 године предаје на Богословском факултету Св. Саве у Либертвилу, Америка и уједно је православни свештеник у Рокфорду држава Илиној, САД.

Протонамјесник др Бранислав Кончаревић до сада је објавио неколико дјела и више десетина чланака културолошко-философске садржине. Књига о Ервенику и Буковици, Далмација најновије му је дјело, и како сам рече, захвалност роду и отаџбини.

Судјеловао је на неколико конференција: У Арецу (Италија); Бечу (Аустрија), два пута у Будимпешти (Мађарска), Бања Луци, неколико пута у Сарајеву, Мостару..

Покренуо је часописе: Богословско братство, Нови Источник, Спасовдан.

Уредио је и осмислио први број Годишњака, лист богословског факултета Св. Василија Острошког у Фочи, Република Српаска.

Уредио је и штампао књигу Рафаила Карелина, Тајна Спасења.

ENGLISH:

Dr. Branislav Končarević was born in Ervenik, Dalmatia, on the 29th of April in 1962. In Ervenik he completed elementary school. High school and theology he then finished in Belgrade. In addition to theology, he frequently listened to lectures on philosophy at the college of philosophy. After his studies, in 1991, he began to teach at the Seminary of the Holy Three Hierarchs in Monastery Krka, in Dalmatia. After two and a half years there, he went to graduate school in Germany, where he remained for four years. He recieved his Master’s degree in 2001 on the topic “Philosophy of Nicholas Lossky,” and in June 2003 he received his doctorate on the subject: “The teaching of the Russian apocastasis, a philosophical-theological thought of the 19th century.”

Doctor Končarević, after postgraduate studies in Germany, taught for seven years at St. Peter’s of Dabar Seminary, and also at the Theology College of St.Basil of Ostrog in Srbinje / Foca, Serbian Republic. Since 2004, he has been teaching at the St. Sava school of Theology in Libertyville, IL, USA. He is also the parish priest at Holy Acsension of Our Lord Jesus Christ in Rockford, IL.

Father Dr. Branislav Končarević has also published several works of dozens of articles, of cultural and philosophical content. He has published a book on Ervenik and Bukovica, Dalmatia is his latest work, and as he himself said, this is all thanks to his people and his homeland.

He has also participated in several conferences in Arezzo (Italy), Vienna (Austria), twice in Budapest (Hungary), Banja Luka, and several times in Sarajevo, Mostar and so forth.

He has also aunched a magazine: Theological Fraternity, New Istocnik, and Ascension Day.

He edited and designed the first issue of the Yearbook, the paper of the theological school of St.. Basil of Ostrog in Foca, Republic Srpaska.

He also edited and published the book, The Mystery of Salvation, by Raphael Karelin.

 

Advertisements