Свети Архангел Михаило – St. Archangel Michael

Св. Архистратиг Михаил и остале Силе небесне безтелесне. Ангели Божји били су празновани од људи још из дубоке старине. Но то празновање често се изметало у обожавање ангела (IV Цар. 23, 5). Јеретици су свашта баснословили о ангелима. Неки су од тих гледали у ангелима богове; други и ако их не сматраху боговима називаху створитељима васцелог видљивог света. Лаодикајски помесни сабор који беше на 4 или 5 година пре I Васељ. Сабора, својим 35. правилом одбаци поклоњење ангелима као боговима и установи правилно поштовање ангела. У време пак Силвестра папе римског и Александра патријарха александријског (из IV в.) би установљен овај празник Архистратига Михаила и прочих Сила небесних у месецу Новембру. Зашто баш у Новембру? зато што Новембар представља девети месец после месеца Марта. У месецу Марту сматра се да је било створење света. А девети месец после Марта узет је због 9 чинова ангелских, који су најпре створени. Св. Дионисије Ареопагит, ученик апостола Павла, онога апостола, који се уздигао до у треће небо, описао је ових 9 чинова у књизи „О небесној Јерархији”. Ти чинови су следећи: шестокрили Серафими, многоочити Херувими и богоносни Престоли, Господства, Силе и Власти, Начала, Архангели и Ангели. Војвода целе војске ангелске јесте архистратиг Михаил. Када је сатана, Луцифер, отпао од Бога, и повукао собом у пропаст један део ангела, тада је Михаил устао и узвикнуо пред неотпалим ангелима: вонмемъ! станемъ добрэ, станемъ со страхомъ! И све небесне војске верних ангела громовито су запојале: свјат, свјат, свјат Господ Саваотъ исполнъ небо и земля славы твојеја!! (Види о архангелу Михаилу Ис. Навина 5, 13–15; св. Јуде 9.) Међу ангелима влада савршено једномислије, једнодушност и љубав, а уз то још и потпуна послушност нижих чинова вишим чиновима, и свих укупно светој вољи Божјој. Сваки народ има свога ангела хранитеља, а осим тога и сваки хришћанин има свога ангела хранитеља. Треба се увек сећати да ма шта ми чинили, јавно или тајно, чинимо у присуству свога ангела хранитеља. А на дан Страшнога Суда сабраће се све огромно мноштво ангела небесних светих око престола Христова, и пред свима њима објавиће се дела, речи и помисли свакога човека. Нека би нас Бог помиловао и спасао молитвама св. архистратига Михаила и прочих небесних сила безтелесних. Амин.

The angels of God have been commemorated by men from the earliest times, but this commemoration often degenrates into the divinization of angels (IV Kings 23:5; A.V. II Kings). Heretics always wove fantasies round the angels. Some of them saw the angels as gods and others, if they did not so regard them, took them to be the creators of the whole visible world. The local council in Laodicea, that was held in the fourth century, rejected in its 35th Canon the worship of angels as gods, and established the proper veneration of them. In the time of Pope Sylvester of Rome and the Alexandrian Patriach Alexander, in the fourth century, this Feast of the Archangel Michael and the other heavenly powers was insituted, to be celebrated in November. Why in November? Because November is the ninth month after March, an dit is thought that the world was created in the month of March. the ninth month after March was chosen because of the nine orders of angels that were the first created beings. St. Dionysius the Aropagite, a disciple of the Apostle Paul (that Apostle who was caught up to the third heaven), writes of these nine orders in his book: ‘Celestial Hierarchies’. These orders are as follows: six-winged Seraphim, many-eyed Cherubim, godly Thrones, Dominions, Virtues, Powers, Principalities, Archangels and Angels. The leader of the whole angelic army is the Archangel Michael. When Satan, Lucifer, fell away from God, and carried half the angels with him to destruction, then Michael arose and cried to the unfallen angels: „Let us give heed! Let us stand aright; let us stand with fear!“, and the whole angelic army sang aloud: „Holy, holy, holy Lord God of Sabaoth; heaven and earth are full of Thy glory!“ (See on the Archangel Michael: Joshua 5:13-15 and Jude v9). Among the angels there rules a perfect unity of mind, of soul and of love; of total obedience of the lesser powers to the greater and of all to the holy will of God. Each nation has its guardian angel, as does each individual Christian. We must keep in mind that, whatever we do, openly or in secret, we do in the presence of our guardian angel and that, on the Day of Judgement, a great multitude of the holy angels of the heaven will be gathered around the throne of Christ, and the thoughts, words and deeds of every man will be laid bare before them. May God have mercy on us and save us at the prayers of the holy Archangel Michael and all the bodiless powers of heaven. Amen.

Advertisements
Овај унос је објављен под Пролог. Забележите сталну везу.